Brick Vase (Grey) Grey Brick Vase lifestyle.jpg

Brick Vase (Grey)

34.00
Manhole Coasters (set of 3 Grey) Grey Mnahole Coasters lifestyle>1.jpg

Manhole Coasters (set of 3 Grey)

25.00
Tin Can Mug (Small Grey) Grey TCM small Lifestyle>1.jpg

Tin Can Mug (Small Grey)

16.00
Tin Can Mug (Large Grey) Grey TCM large lifestyle>1.jpg

Tin Can Mug (Large Grey)

18.00
Brick Dish (Grey) Grey Brick Dish lifestyle>2.jpg

Brick Dish (Grey)

32.00
Chimney Cap Vase (Grey) Grey CCV Lifestyle>1.jpg
sold out

Chimney Cap Vase (Grey)

130.00
Pipe Egg Cups (Set of 2 Grey) Grey PEC lifestyle.jpg

Pipe Egg Cups (Set of 2 Grey)

15.00
Tin Can Cup / Pen Pot (Small Grey) Grey TCC lifestyle>2.jpg

Tin Can Cup / Pen Pot (Small Grey)

12.00
Tin Can Cup / Pen Pot (Large Grey) Grey TCC lifestyle>2.jpg

Tin Can Cup / Pen Pot (Large Grey)

15.00
Salt & Pepper Pipes (Set of 2 Grey) Grey SPP LIfestyle>1.jpg

Salt & Pepper Pipes (Set of 2 Grey)

22.00
Pipe Espresso / Condiment Cups (Set of 4 Grey) Grey PCC Lifestyle.jpg

Pipe Espresso / Condiment Cups (Set of 4 Grey)

25.00